Adress

Tallbacken 8
641 51 Katrineholm

Telefontider

Säkrast Tis – Tors : 07:30 – 08.00
Övriga tider så svarar jag om jag har möjlighet.

a

Anders Wiklund
Osteopat D.O.

 

att människan har begränsningar är den största illusionen

Om mig

 Jag är född 1952. Sedan tidigt 70-tal har jag alltid, på något sätt, haft med människor att göra, på fritid och i arbetsliv. Sedan 1986 har jag gjort det på heltid, som terapeut. I början som massageterapeut (fast det hette inte så på den tiden), och sedan 1996 som Diplomerad Osteopat. Då hade jag studerat osteopati under fyra år, och teoretisk medicin i Uppsala under tre år.

Även om jag är klassiskt skolad inom osteopati, så är det framför allt den så kallade Biodynamiska varianten jag använder. Jag har genom åren sett att det är den riktning inom osteopati som ger mina patienter störst tillfredställelse i form av bra effekt på behandling. Det gör också att jag kan arbeta med så mycket mer än problem i rörelseapparaten, och det är ju något av osteopatins kärna.

Jag har alltid strävat efter utveckling, på ett personligt plan, och för att ständigt kunna ge dig som patient ett bättre omhändertagande. Med 40 år i branschen så ger jag dig behandling som bygger på mycket stor klinisk erfarenhet och människokännedom.
Om du vill boka tid hos mig gör du det lättast genom att trycka på knappen nedan.

Om företaget

Jag driver numera mitt företag under namnet Osteopatkliniken Anders Wiklund AB. Jag startade det 1986 i Vingåker under namnet Vingåkers Fysioterapi. Då hade jag under tre år haft verksamheten i Smedjebacken/Ludvika där jag bodde på den tiden. Sedan 2013 bedriver jag verksamheten i Katrineholm.

Är du själv företagare så fakturerar vi givetvis för dina, eller dina anställdas behandlingar.
Är du anställd och har friskvårdspengar så ska du veta att osteopati klassas som friskvård.

Osteopati

Bygger på tesen att kroppen är ett självläkande system. Jag som ”behandlare” botar inte, läker inte kroppen. Men jag har redskapen för att din kropp ska kunna sätta i gång processen. Utan att bli alltför djuplodande kan man säga att vi ser på relationen mellan struktur och funktion och hur de inbördes sambanden påverkar hur vi fungerar. Blir det störningar/obalans i den relationen så uppstår problem på olika nivåer. För att få i gång läkeprocessen så utgår osteopaten från de ovan nämnda tankegångarna. Metoderna för att göra det kan dock skilja mellan olika osteopater, men filosofin finns där. En annan viktig aspekt är att osteopaten försöker jobba ur ett orsakssammanhang, det vill säga att se till orsaken till dina besvär. Det innebär att behandlingen kanske inte sker på just ditt smärtande/funktionsnedsatta område.

Får du behandling av mig, så är det företrädesvis kranio-sacral behandling inom det
biodynamiska spektret som gäller.

När du kommer till mig

Försök, om möjligt, att komma en stund innan din tid. Då hinner du komma ner i varv. Du
kan ta en kopp kaffe/Te, eller bara sitta och njuta av den lugna musiken. Oftast är du ensam i
väntrummet.
När du kommer in till mig så går vi igenom din problematik. Jag ställer en del frågor för att få en bild vad vi har att jobba med. Ibland, beroende på vilka problem du har, så får du stå upp, och jag tittar efter olika avvikelser i din kropp. Du är alltid påklädd under behandling. Vid mycket enstaka tillfällen kan man behöva ta av sig något plagg. Under behandlingen ligger du på rygg (mestadels). Det skönaste är att blunda, då är det lättare att följa med i vad som händer i din kropp. Kanske somnar du, det är inte helt ovanligt. Kanske kurrar din mage, det ser vi som något bra. Ibland kanske jag behöver göra en s.k. manipulation i ett kotsegment, eller arbeta in i munhålan, eller djupare in i buken. Om jag behöver göra något som jag misstänker kan vara obehagligt eller konstigt för dig, så frågar jag alltid om det är ok. Är det inte det, så gör jag det inte. Vill du fråga något under behandlingen, så gör det. Du förstör ingenting.

Kraniell Osteopati

Det var William G. Sutherland som 1939 tillkännagav upptäckten av en aspekt inom den
mänskliga fysiologin, som han kallade den primära respiratoriska mekanismen, och även en
metod för att påverka den, som kom att kallas Cranial Osteopathy. På svenska säger vi
Kranio-Sakral terapi, där kranio står för skallen, och Sakral för korsbenet (Sacrum).
Sutherlands tanke var dels att skallens ben hade en rörelse i förhållande till varandra, dels
att störningar i dessa rörelser (kranialrytmen) återspeglades i kroppen i form av sjukdom och
andra tillstånd. Med ytterst små/subtila rörelser återskapades denna kranialrytm. Metoden
möttes först med tveksamhet, men har genom åren ökat i popularitet, och numera hittar vi
terapeuter som arbetar enbart med den metoden, de är alltså inte osteopater.

Osteopathy in the Bio Dynamic Field

På senare år har den kraniella osteopatin utvecklats, av en amerikansk osteopat, Dr James Jealous (avled 2022). Han utgick från den kraniosakrala tanken, men tog det ytterligare ett steg vidare. Med ännu mer förfinad teknik, och ett annat sätt att förhålla sig till den process som sker i människan så skapade han Osteopathy in the Bio Dynamic Field. Det är den gren av osteopati som tilltalar mig mest, och som jag också använder till övervägande del.